Vad är fysträning ?

 Med fysträning tränar vi våra fem fysiska grundegenskaper dvs styrka, snabbhet, uthållighet, koordination och rörlighet.

 Inom de allra flesta idrotter tränas idag fysträning för att nå allt högre prestationer samt i skadeförebyggande träning. 

 Taekwondo är en sådan idrott som innehåller ungefär lika mycket delar av de fem grundegenskaperna som vi har. 

 Fysträningen är därför viktig att träna för en taekwondoutövare som vill nå högre prestationer.

 Taekwondo är en kampsport med viktklasser och kosten blir då automatiskt också en viktig del i taekwondoutövarens vardag. 

 Olympia TKD club kan idag erbjuda sina utövare fysträning med certifierad fystränare av riksidrottsförbundet.

Du har den teknik och taktik som din fysik tillåter och som ditt psyke förmår.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med uthållighetsträning tränar vi anaerob intervall, aerob kort intervall, aerob lång intervall och aerob kontinuerlig träning.

Ett vanligt test för att testa sin kondition är Coopertest

Med rörlighetsträning tränar vi aktiv tänjning, passiv töjning och passiva spänn och töjövningar.

Med koordinationsträning tränar vi balans, timing, orientering, anpassning, rytmik och kombinationsövningar.

Med styrketräning tränar vi maximal, explosiv, snabb, uthållighetsstyrka och grundstyrka

Med snabbhetsträning tränar vi frekvens, accelerations, maximal, snabbuthållighetsträning och reaktionssnabbhet.