Självförsvar

Att utöva Taekwondo innebär inte enbart att du kommer få bättre kondition, bli starkare, smidigare och snabbare du kommer även att lära dig självförsvar. På så sätt kommer du att kunna försvara dig och andra bättre i nödsituationer.

Självförsvarsträning ingår i den ordinare träningen som sätts in sporadiskt i det ordinarie schemat. På så sätt får alla chansen att träna självförsvar.