ATT TRÄNA FÖR OLYMPIA TAEKWONDO CLUB HELSINGBORG

 

Att träna och vara spelare i Olympia Taekwondo club är att ha chansen att klättra hela vägen till nationell och internationell elitspelare.

Men för att bli en stor spelare måste man själv ta ansvar – såväl för sin träning som för sitt agerande utanför mattan.

 

Vi ger våra ungdomar elitförutsättningar. Det innebär att våra ungdomar får förstklassig utbildning och träning, men även att de till exempel får bästa möjliga arrangemang kring tävlingar och resor. Men det innebär också att vi ställer krav på våra ungdomar att sköta sig och – liksom våra elitspelare – alltid representera föreningen på bästa sätt.

 

Karaktär och ansvar – det är två grundbegrepp som genomsyrar tillvaron för Olympia Taekwondo club:s ungdomar.

Karaktär är till exempel att visa gott uppförande i alla lägen, ansvar är att sköta sitt skolarbete och sin kost.

 

Tänk på det här

 

°                    Det är bara du själv som kan göra dig till en taekwondomästare av klass. Dina ledare och instruktörer ger dig råd och instruktioner för träning och tävling – men resten måste du göra själv.

 

°                    Om du tar ansvar för att alltid göra ditt bästa på träning och i match, om du tar ansvar för ditt liv även utanför träningshallen och tävlingsmattan – då finns det inga gränser för hur långt du kan nå som taekwondospelare och människa.

 

°                    Ingen är ensam i ett taekwondolag. Alla måste hjälpas åt och samarbeta för att nå resultat. Om man inte är ödmjuk och känner glädje tillsammans med sina lag - klubbkamrater – då blir man aldrig en bra spelare själv.

 

°                    Att representera Olympia TKD club innebär inte bara att vara bra på tävlingsmattan. Det innebär också att uppträda på ett bra och trevligt sätt i alla situationer. På så sätt kommer du och ditt lag att väcka respekt och beundran hos andra.

 

 

Några regler vi följer

 

Förutom den egna träningen måste man som spelare i Olympia TKD club följa ett antal regler. Reglerna är till för att alla i laget och ledarna ska kunna arbeta tillsammans på ett bra sätt.

Som spelare i Olympia TKD club förväntas du:

 

°                    Representera Olympia TKD club på ett bra sätt vid träning och match, men även i skolan och på fritiden.

 

°                    Ta ansvar för din skola, din träning och din fritid – skolan får inte försummas för taekwondons skull.

 

°                    Stötta och uppmuntra dina lagkamrater.

 

°                    Visa respekt för ledare och lagkamrater. 

 

°                    Främja samhörigheten, gemenskapen och teamkänslan.

 

°                    Visa respekt mot motståndare och domare.

 

°                    Var ödmjuk mot alla som tränar eller hjälper till i Olympia TKD club.

 

°                    Absolut inte mobba eller håna någon, varken i föreningen eller utanför.

 

°                    Komma i tid till träningar och tävlingar (och meddela i förväg om du någon gång inte har möjlighet att göra det.)

 

°                    Vara fullt koncentrerad på träningar.

 

°                    Lyssna på ledarna och deras instruktioner.

 

°                    Inte tappa humöret vid motgångar på tävlingsmattan.

 

°                    Alltid hälsa när du kommer till träningen och säga hejdå när du går.

 

°                    Bära vårdad och rätt klädsel vid föreningens aktiviteter. Enligt föreningens klädkod:  Vid träning, taekwondodräkt eller taekwondobyxor med vit eller svart t-shirt. Nybörjare kommer i gympakläder tills taekwondodräkt införskaffats.

 

 

Förälder i Olympia TKD club Helsingborg

 

Föräldrarnas engagemang är ovärderligt. Utan det hade vi inte kunnat driva vår

ungdomsverksamhet i den omfattning och med den kvalitet som vi gör idag. Olympia

TKD club sätter högsta värde på en levande dialog med föräldrar till våra

ungdomar. Vår ambition är att vårt lag ska ha föräldramöten två gånger om året – men

våra dörrar står alltid öppna för information, frågor och synpunkter.

 

Ett positivt engagemang från er föräldrar smittar av sig på barnen och bidrar till att skapa

en god atmosfär kring laget och klubben. Men ibland händer det att man som förälder

rycks med lite för mycket av viljan att det ska gå bra för laget och det egna barnet. Glöm

aldrig bort att barnen tränar taekwondo för att det är roligt och för att de själva vill det.

Tänk på att inte förta den glädjen, utan lyssna på barnens önskemål utan att pressa dem.

 

 

Tänk på det här

 

När föräldraengagemanget drar iväg i lite fel riktning kan det skapa negativa känslor hos

det egna barnet såväl som hos ledarna och gruppen. Därför har vi satt ihop några

riktlinjer till er föräldrar som visar var gränsen går mellan det goda och viktiga

engagemanget och det mer negativa.

 

°                    Tänk på att ni är förebilder för era barn och att ni representerar laget och Olympia TKD club lika mycket som barnen.

 

°                    Var alltid positiv. Trösta, stötta och uppmuntra i alla lägen.

 

°                    Beröm och uppmuntra även små framsteg, så att ditt barn hela tiden känner glädje med taekwondo.

 

°                    Beröm och visa uppskattning för alla spelare i laget, inte bara för ditt eget barn.

 

°                    Ställ inte för höga krav. Det kan leda till att barnet känner prestationsångest och olust inför träningar och tävlingar.

 

°                    Kritisera aldrig spelarnas insats, varken spelaren i det egna laget eller i motståndarlaget.

 

°                    Acceptera förluster. Lär av barnen som glömmer fort och blickar framåt. Det viktiga är barnens långsiktiga utveckling.

 

°                    Visa respekt mot ledarna, både på träning och under tävling.

 

°                    Följ uppsatta regler från ledarna angående samtal, telefontider m.m.

 

°                    Ge inga instruktioner under träning och tävling – det är ledarnas uppgift. Motstridiga instruktioner kan göra barnen förvirrade och ledsna.

 

°                    Lägg er aldrig i det taekwondomässiga vad gäller uttagning till laget eller vem som ska deltaga i laget under vissa tävlingar. Ledarna har en tanke med det de gör och långsiktiga mål som inte alltid går ut på att vinna för stunden.

 

°                    Framför aldrig klagomål eller någots som kan uppfattas som meningsskiljaktigheter med ledarna i barnens närvaro. Om barnen får intryck att föräldrar och ledare bråkar leder det lätt till olustkänslor.

 

°                    Följ med era barn så ofta ni kan på träning och tävling, det ger era barn en trygghetskänsla.

 

°                    Se till att ditt barn kommer i tid till träning och tävling. Se till att all utrustning är med.

 

°                    Respektera alltid domarna vid tävling och match.

 

°                    Visa en positiv attityd till motståndarna och motståndarnas föräldrar.

 

°                    Heja gärna på barnen och det egna laget, men aldrig på ett sätt som hånar motståndarna.

 

 

 

Alla synpunkter är välkomna

 

Om ni har synpunkter, tankar eller idéer om verksamheten vill vi givetvis att ni framför

dem till oss. Alla synpunkter som kan bidra till att förbättra verksamheten är varmt

välkomna. Kontakta ledarna eller någon av våra ungdomsansvariga eller ta upp frågan på

ett föräldramöte. Undvik däremot att göra det i samband med träning eller tävling,

eftersom ledarna är fullt upptagna med att leda laget och därmed kanske går miste om

viktiga delar av ert budskap.